Odmiana 9-bil

1. Cel gry

Do gry w „dziewiątkę” używa się dziewięciu bil numerowanych od 1 do 9 i bili białej. Bile muszą być zagrywane zgodnie z numerami we wzrastającej kolejności (tj. należy uderzyć bilą białą w bilę kolorową o aktualnie najniższym numerze na stole). Gracz, który prawidłowo wbije bilę nr 9 wygrywa partię.

2. Rozbicie

Zawodnik, który wygrywa walkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykonuje rozbicie. Następnie, zawodnicy rozbijają na przemian lub wygrany z poprzedniej partii rozbija. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora.

Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle jak to możliwe w formie rombu. Bila nr 1 ustawiona jest na punkcie głównym stołu jako wierzchołek rombu, bila nr 9 ustawiona jest w środku. Pozostałe bile muszą być ustawione losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczenia w wybranym miejscu rombu.

Prawidłowe uderzenie rozbijające musi spełniać następujące wymogi:

1) Bila biała musi być zagrywana z pola bazy,

2) Jeśli żadna bila nie zostanie wbita, min. Cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band.

Niespełnienie powyższych wymogów jest traktowane jako faul.

3. Zagranie „push-out”

Jeżeli przy uderzeniu rozbijającym nie został popełniony faul, w kolejnym uderzeniu można wykonać zagranie „push-out”. Zawodnik zagrywający musi wyraźnie poinformować Sędziego lub pod jego nieobecność – przeciwnika, o zamiarze wykonania wykonania takiego zagrania. Aby uderzenie „push-out” było prawidłowe należy zagrać kapką kija w białą bilę tak, aby spowodować jej przemieszczenie.

Jeśli zawodnik, który prawidłowo wykonał uderzenie i umieścił bilę kolorową (obiektową) w łuzie, kontynuuje swoje podejście (za wyjątkiem zagrania „push-out”). Jeśli zawodnik wykonując prawidłowe uderzenie wbije bilę nr 9 to wygrywa partię (za wyjątkiem zagrania „push-out”). Jeśli zagrywający nie wbije bili obiektowej lub popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. W przypadku kiedy nie popełniony został faul, zawodnik chybił, to jego przeciwnik musi zagrywać bile z położenia w jakim zastał bile na stole.

4. Repozycjonowanie

Jeśli bila nr 9 zostanie:

1) Wbita z faulem,

2) Wbita w trakcie zagrania „push-out”

3) Wybita poza stół

to należy ją repozycjonować, ustawiając na punkcie głównym stołu. Żadna inna bila numerowana nie będzie repozycjonowana.

5. Faule

Jeśli zagrywający zawodnik popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki”, gracz wchodzący może ją ustawić w dowolnym punkcie na stole.

Faul:

1) Biała bila wbita do łuzy lub wybita poza stół

2) Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza - poprzez białą bilę uderzamy kolorową z najniższym numerem na stole

3) Brak kontaktu bili z bandą

4) Brak min. Jednej stopy na podłożu

5) Bila wybita poza stół

6) Dotknięta bila

7) Podwójny kontakt kapki z bilą

8) Bile zamrożone

9) Zagrania pchnięte

10) Zagrana bila w ruchu

11) Kij położony na stole

12) Zagranie poza kolejnością

13) Trzy kolejne faule, warunkiem jest wyraźne poinformowanie przeciwnika o ilości popełnionych błędów przed przystąpieniem do 3 zagrania. Konsekwencją popełnienia trzech kolejnych fauli jest natychmiastowe przegranie aktualnie rozgrywającej partii.

14) Powolna gra

SPONSORZY: